Hello World!!

KI言語の世界へようこそ!!
まずはKI言語でHello World!!!を表示してみましょう。

実行結果